Revisjon

Vår uttalelse er et uavhengig kvalitetsstempel for din virksomhet.

Vi leverer alt innen revisjon, enten du behøver full revisjon, delårsrevisjon eller kun reviderte kontrollhandlinger.

Revisjon

Revisjon er en gjennomgang og kontroll av selskapets årsregnskap og tilhørende regnskapsinformasjon for å sikre at dette gir et pålitelig bilde av den regnskapspliktiges finansielle stilling og resultat. I mange tilfeller er dette lovpålagt, men det øker også tilliten til selskapets regnskaper overfor tredjeparter som banker, leverandører og lignende.

Dette er vår hovedoppgave som revisjonskontor hvor vi da avgir en uttalelse hvorvidt et årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og forskrifter, samt at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Vi følger moderne revisjonsprinsipper basert på risikovurderinger og har kontinuerlig fokus på kursing og utvikling for å hele tiden kunne foreta revisjonen på en effektiv måte til en fornuftig pris. I tillegg har vi lang erfaring med IT og vært innom de fleste regnskapsprogrammene på markedet noe som sparer vesentlig med tid for revisjonen.

Delårsrevisjon

I tillegg til standard revisjon leverer vi også delårsrevisjon som kan for eksempel være nyttig når det skal utdeles utbytte basert på et revidert mellomregnskap og ikke sist fastsatte årsregnskap som er det vanlige.

Formålet med delårsrapporten er å gi oppdatert og relevant informasjon som er nødvendig for å forstå foretakets resultater og finansielle stilling i den aktuelle perioden.

Avtalte kontrollhandlinger

Avtalte kontrollhandlinger knytter seg gjerne til spesifikke søknader for det offentlige eller organisasjoner som ønsker en gjennomgang av visse deler av regnskapet. Det er således ikke en fullstendig revisjon, men klare problemstillinger for ulike områder som ønskes revidert. Vi har god erfaring knyttet til slike oppgaver som feks bufdir, enova ol. krever.