Attestasjon

Rask, effektiv og solid erfaring

Vi leverer et bredt utvalg attestasjoner og konsulentarbeid innen flere forskjellige emner.

Skattefunn

SkatteFUNN er en tilskuddsordning som administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

Bedrifter kan med skattefunn få dekket en andel av prosjektkostnader gjennom skatteoppgjøret for prosjekter som er knyttet til utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. For hvert år må det utarbeides et prosjektregnskap som attesteres av revisor.

Omsetningsoppgaver

For bedrifter som har offentlig godkjent alkoholservering er det ofte et krav om å levere attesterte omsetningsoppgaver. Likeså er det flere og flere utleiere som bruker omsetningsbasert husleie i tillegg til vanlig månedsleie og som da krever revisors attestering på tallene som leveres. Vi har lang erfaring med omsetningsattestering og kan bistå med dette på en rask og effektiv måte.

Andre offentlige tilskudd 

Det kommer stadig nye offentlige tilskudd som kan søkes om som krever attestering fra revisor. For eksempel, kompensasjonsordning tilknyttet covid situasjonen som da krevde en attestering fra enten regnskapsfører eller revisor. Vi holder oss godt oppdatert for å kunne bistå med attestering for ulike tilskudd.