Vi går veien med deg

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Revisjon

Revisjon

Vi leverer revisjon og forenklede revisjoner på en effektiv måte til en fornuftig pris.

Rådgivning

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning innen et bredt spekter av områder. Alt fra skatter og avgifter til selskapsetablering, verdivurdering, aksjonærregisteroppgave, kapitaljusteringer, omorganisering og styreverv

Attestasjon

Attestasjon

Vi har erfaring fra det meste av attestasjoner, alt fra skattefunn og omsetningsoppgaver til offentlige tilskudd.

Vi har solid erfaring med revisjon i

Revisjon

Revisjon

Revisjon
Delårsrevisjon
Avtalte kontrollhandlinger

Rådgivning

Rådgivning

Årsoppgjør
Selskapsetablering
Aksjonærregisteroppgave
Kapitalforhøyelse/nedsettelse
Omorganisering
Verdivurdering
Styrearbeid

Attestasjon

Attestasjon

Omsetningsoppgaver
Skattefunn
Verdiattester
Offentlige tilskudd