Om oss

Reviso AS ble etablert i 2021 og har hele østlandsområde som markedsområde. Selskapet drives av statsautorisert revisor Geir Harald Jørgensen som har mange års fartstid innen bransjen. Han har tidligere jobbet med en variert kundegruppe hvor de fleste bransjer var representert og har opparbeidet seg en solid og bred kunnskap med små og store klienter.

Vi arbeider etter moderne revisjonsmetoder og har kontinuerlig fokus på kursing og utvikling for å sikre å kunne levere best tjenester utad. Nettopp derfor har vi også samarbeid med flere regnskapskontorer, advokater og andre revisjonsfirmaer. Vi er store nok til å levere, men små nok til at du er viktig.

Vårt mål er å ikke bare være en som sitter og kontrollerer regnskaper, men være en sparringspartner og en rådgiver som du kan stole på.

Geir Harald Jørgensen

» Store nok til å levere, små nok til at du er i fokus «